Oracle kursevi u ponudi

Posted on Updated on

Dragi učenici,

škola, kao partnerska institucija Oracle Akademije, nudi nekoliko besplatnih kurseva učenicima.

Oracle je američka multinacionalna kompanija koja je primarno specijalizovana za softver i tehnologije baze podataka, cloud sisteme i entreprajz softver proizvode. Posle Microsofta, najveća je kompanija po kreiranju softvera.

Oracle Academy je sajt koji pruža obuke, softver i pomoć studentima širom sveta – svake godine taj broj dostiže 2,6 miliona studenata u 106 zemalja širom sveta.

Zahvaljujući Oracle akademiji, naša škola može da vam ponudi 4 kursa, (po 2 vezana):

Na ovim linkovima možete videti strukturu kurseva. Kusevi se menjaju, inoviraju, na par godina a ovi kurikulumi su trenutno važeći. Izmene se događaju početkom školske godine.

Svi kursevi se odvijaju na sajtu Oracle Akademije. Predavanja su organizovana u slajdovima, gde svaku lekciju prate vežbe, video snimci i kvizovi, a po završetku neke oblasti slede ispiti koje morate položiti. Materijal je na engleskom jeziku, a po završetku kursa dobijate sertifikat o pohađanju istog. Svaki učenik ima svoj nalog (registrovan preko svog mail naloga) preko koga se loguje na sajt Oracle akademije i svojim tempom polaže ispite i čita lekcije. Konsultacije sa nastavnicima mogu da se obavljaju mailom i/ili u školi, a na kraju kursa se obično radi neki projekat vezan za kurs.

Zvanični ispiti se mogu polagati kod zvaničnog ispitivača u zemlji i inostranstvu i cene su daleko pristupačnije za one koji su završili kurs, pri tome dobijate vaučer sa popustom.

Sve detalje o kursevima možete saznati u školi ili na mail tanja_mitic@yahoo.com

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 

 

Advertisements

Veštačke neuronske mreže

Posted on

Департман за рачунарске науке

Природно-математичког факултета

Универзитета у Нишу

вас позива на присуствујете

промотивном мини семинару

проф. др Бранимира Тодоровића

са сарадницима

Вештачке неуронске мреже

које ће се одржати у амфитеатру ПМФ-а

у среду 11. априла

са почетком у 12 часова

Извор: ПМФ, Ниш

2. razred, obrada zvuka

Posted on

Dragi učenici,

obrada zvuka je tek jedna od primena računara.

Vaš zadatak je da se upoznate sa programom Audacity i da preostale zadatke postavite na sistem za elektronsko učenje do 18.03.2018. godine:

35
3.2. Примери програма за снимање и обраду звучних записа

3. razred, domaći zadatak

Posted on Updated on

Dragi učenici,

ciklična struktura je osnov za rad sa složenijim tipovima podataka. Potrebno je da do 24.03. postavite rešenja za sledeće zadatke: 171-185

Zadaci koji se urade na času/vežbama se postavljaju do idućeg časa.

Digitalno nasilje: Prevencija i reagovanja

Posted on Updated on

Dragan Ilić Blog

Drage učenice i dragi učenici 1. razreda,

Preporuka je da povremeno pogledate materijale iz oblasti pravilnog korićenja interneta, tačnije zatite od eventualnog digitalnog nasilja:

Ovu temu ćemo malo detaljnije obratiti i u 2. polugoditu u okviru teme 7.7. Lepo ponaanje, pravo i etika na internetu. Bezbednost i privatnost na internetu.

Pozdrav,
Dragan Ilić

View original post

3. razred, domaći zadatak

Posted on Updated on

Dragi učenici,

do 15. februara pročitajte deo vezan za dekompoziciju problema na potprobleme i pokušajte na osnovu pročitanog i urađenih primera da uradite zadatke 121-136. Takođe, pokušajte da rešite sve zaostale zadatke do 121 kako bi vam nastavak iz ove oblasti bio lakši u II polugođu.

 • Ukoliko postavljate rešenja novih zadataka (od 121) nemojte ih slati na ocenjivanje, postavite ih samo kao nacrt.
 • Zadatke od 121 do 136 do 15.februara rešavate na osnovu onoga što ste do danas naučili, a to znači bez potprograma (koji ćemo objasniti na prvim časovima u 2. polugodištu)
 • Zadatke od 121 do 125 bi trebalo bez većih problema da rešite na bilo koji od sledećih načina:
  1) crtanjem i testiranjem algoritma (FlowGorithm),
  2) uređivanjem i testiranjem programskog koda za konzolnu aplikaciju (iz FlowGorithma i testiranjem na petlja.org) i
  3) uređivanjem i testiranjem projekta i programskog koda za obradu događaja (OnClick) komandnog dugmeta (Button) za grafičku aplikaciju u razvojnom okruženju (Lazarus)
 • Za bilo koji od 3 načina (a poželjno je sva 3) da ste izabrali, vaša rešenja sačuvajte u posebnim folderima na vašim računarima i postavite ih kao nacrte na sistem za elektronsko učenje, bez slanja na ocenjivanje.
 • Takođe i zadatke od 131 do 136 možete rešiti na jedan (ili sva) tri gore navedena načina. Ipak, ovo zadaci su nešto složeniji (teži) za rešavanje, što znači da do 15.02 ne morate da ih rešite, ali je važno da pokušate da ih rešavate, odnosno da razmišljate o tome šta vam je potrebno da ih rešite (ideja, skica, logika, taktika).
 • Za rešavanje gore navedenih zadataka, odnosno svih zadataka u 2. polugodištu, neophodno je da, osim svega navedenog do sada, sve bolje i sve više koristimo složenije razgranate i ciklične strukture. To takođe znači, da bi bilo dobro da najpre još jednom pregledate i proučite zadatke kao što su zadaci od 003 do 009, kao i 061 do 075. 
 • Učenici koji samostalno uspešno i tačno reše sve zadatke od 121 do 136 biće nagrađeni prvim odličnim ocenima u dnevniku odmah na prvom času na početku drugog polugodišta.
Po trenutno važećem nastavnom planu i programu za sadašnju generaciju učenika 3. razreda gimnazije kako bi mogli uspešno da prate, proučavaju i rešavaju planirane materijale i zadatke u 2.polugodištu iz računarstva i informatike, neophodno je da svaki učenik pre početka 2. pologodišta (za pozitvnu ocenu):
 1. Razume i koristi osnovne principe/metode za algoritamsko rešavanje jednostavnih zadataka.
 2. Razume, razlikuje, koristi i testira  osnovne etape u rešavanju zadataka (analiza, model, agloritam, progrmaski kod, kompajliranje, testiranje).
 3. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira dijagram toka, odnosno redosled algoritamski koraka (korak po korak).
 4. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira osnovne algoritamske korake, kao što su koraci za unos ulaznih i prikazivanje izlaznih vrednostinaredbe dodele.
 5. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira osnovne tipove podataka za cele (Integer) i realne brojeve (Real), zankove/tekst (String) i logičke promenljive (Boolean).
 6. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira promenljive, kako ulazne, tako i izlazne i pomoćne (lokalne).
 7. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira osnovne (matematičke i logičke) izraze u naredbama dodele.
 8. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira osnovne aritmetičke operacije.
 9. Razume, razlikuje, koristi i testira cele i realne brojeve.
 10. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira naredbe za celorojno deljenje i ostatak pri celobrojnom deljenju.
 11. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira osnovne ugrađene funkcije, kao što su funkcije za korenovanje (Sqrt), apsolutnu vrednost (Abs) i sl.
 12. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira osnovne ugrađene funkcije za konverziju tipova podataka, kao što su funkcije StrToInt, StrToFloat, IntToStr i FloatToStr.
 13. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira osnovne vrste algoritamskih strukutra kao što su linijska, razgranata i ciklična struktura.
 14. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira ispravnost algoritamskog rešenja.
 15. Razume, razlikuje, koristi i testira različite vrste grešaka, kao što su sintaksne, semantičke i greške prilikom izvršavanja algoritma (opseg vrednosti i prekoračenja).
 16. Razume, razlikuje i koristi ugrađene sisteme pomoći za samostalno otklanjanje većine sintaksnih grešaka, ali i utrvrđivanje i lokalizovanje kako semantičkih tako i grešaka prilikom izvšravanja algoritma (debug).
 17. Razume, razlikuje, koristi i testira dva različita korisnička interfejsa, odnosno konzolni i grafički korisnički interfejs.
 18. Pravilno koristi softverske alate za crtanje i testiranje algoritamskog rešenja kao što je FlowGorithm.
 19. Razume i razlikuje nekoliko programskih jezika – na nivou automatski generisanog progamskog koda iz FlowGorithm-a.
 20. Razume, razlikuje, koristi i testira razvojna okruženja za uređivanje i testiranje programskog koda, kao što su Lazarus, C#, Eclipse i/ili FreePascal, uključujućo i onlajn kompajlere, ali i specijalizovane kao što je, na primer, na portalu petlja.org.
 21. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira izvorne kodove (.pas) i izvršne datoteke (.exe).
 22. Razume, razlikuje i koristi izvorne datoteke (source), odnosno ključne datoteke projekta (jedan zadatak jedan projektni folder).
 23. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira izvorni projekat kao rešenje konkretnog zadatka u grafičkom okruženju.
 24. Ume da prepravi odgovrajuće ulazne i izlazne naredbe gotovog programskog koda za konzolnu i grafikčku aplikaciju (Read/Write i InputBox/ShowMessage, odnosno StrToInt(Edit1.Text) i sl).
 25. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira jednostavne grafičke kontrole, kao što su glavna forma (Form), polje za unos teksta (Edit), natpsi (Label), komandno dugme (Button).
 26. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira statičke (properties) osobine jednostavnih grafičkih kontrola (Form, Edit, Label, Button), kao što su boja, font, pozicije, naslov (caption/text), ime (name).
 27. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira dinamičke (events) osobine, odnosno događaje jednostavnih grafičkih kontrola (Form, Edit, Label, Button), kao što su OnClick, OnMouseMove, OnMouseDown i sl.
 28. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira programski kod za obradu događaja jednostavnih grafičkih kontrola (Form, Edit, Label, Button), kao što su OnClick, OnMouseMove, OnMouseDown i sl.
 29. Razume, razlikuje, koristi, uređuje i testira stukturu i glavne delove automatski generisanog programskog koda u bar jednom programskom jeziku (Pascal ili C#) u bar jednom razvojnom okružnju (Lazarus/Delphi ili Visual Studio).
 30. Na osnovu teksta zadataka, brzo prepoznaje da li je za potencijalno rešenje zadatka potrebna linijska, razgranata ili ciklična algoritamska struktira.
 31. Ume da reši bilo koji od uvodnih zadataka (ne baš svaki, već one kod kojih nije potrebna grafika), kao što su na primer zadaci od 101 do 120 na sistemu na bilo koji od sledećih načina/tehnika:
  a) crtanjem algoritma i pisanjem programskog koda u svesci (kao na prvom pisanom zadatku u vežbanci)
  b) uređivanjem i testiranjem algoritma korišenjem programa FlowGorithm
  c) uređivanjem i testiranjem programskog koda za konzolnu aplikaciju u nekom od programskih jezika i onlajn proverom koda (na
  petlja.org)
  d) uređivanjem i testiranjem programskog koda za grafičku aplikaciju, odnosno obrade jednog (bilo kog) događaja jedne (bilo koje) osnovne kontrole u bar jednom grafičkom razvojnom okruženju (Lazarus/Delphi, Visuala Studio za C# i sl).
Dakle, bilo bi dobro da svaki učenik, nezavisno od svoje zaključne ocene, iskoristit naredni period (zimski raspust) i samostalno proveri sve gore navedene stavke. Preporuka je da svaki učenik iskoristi naredni period da još bolje prouči i uvežba sve navedene stavke, proučavajem svih dostupnih materijala iz udžbenika i sa sistema i kroz rešavanje zaostalih zadataka.
Preporuka je da svaki učenik, pred početak 2. polugodišta, pripremi svoja pitanja za stavke i zadatke kod kojih još uvek ima nedoumica i/ili koje još uvek nismo dovoljno dobro objasnili i razjasnili. Na prvom času u 2. polugodištu potrudićemo se da odgovorimo na sva pripremljena pitanja učenika iz ove oblasti, kako bi mogli što bolje da nastavimo sa proučavanjem složenijih materijala i zadataka u 2. polugodištu.
izvor: dragilic.wordpress.com

Softver koji se koristi u nastavi u našoj školi

Posted on Updated on

Dragi učenici,

u toku školovanja obrađuju se različite teme u nastavi Računarstva i informatike.

Softver koji se koristi je uglavnom slobodan, a ispod je navedena lista programa koje ćete u nekom trenutku instalirati i na svom računaru:

Topla preporuka za lokaciju za download: Filehorse.com

untitled.png

Takmicenje iz programiranja 2017 – Pripreme – 6. cas – cetvrtak 18.01 – Matrica

Posted on

Dragan Ilić Blog

Drage takmičarke i dragi takmičari,

Na dananjem času priprema za takmičenje smo objanjavali matrice (uvodni deo), odnosno dodatno pojasnili sadraj mejla od 24.12, koji ponovo prosleđujem u nastavku.

Takođe, razjasnisili smo da program FlowGorithm ne moemo koristiti za reavanje zadataka u kojima se koriste matrice, sem moda u specijalnim slučajavima kada je broj redova ili kolona relativno mali, pa da u tom slučaju koristimo nekoliko promenljivih tipa niz. Inače, matrica se u svim programskim jezicima tretira i kao niz nizova, odnosno 2D niz i zahteva 2 ugnjedena brojačka ciklusa (i 2 brojača) za učitavanje i prikazivanje vrednosti svih elemenata matrice.

U prilogu se nalazi osnovni primer (za učitavanje i prikazivanje vrednosti elemenata matrice) koji smo danas detaljnije objanjavali.

Pomenuli smo i kvadratne matrice (kada je broj redova i broj kolona isti), kao i glavnu i sporednu dijagonalu kvadratne matrice.

Na kraju, prvi put smo obratili panju na brzinu izvravanja brojačkih…

View original post 140 more words