Oracle kursevi u ponudi

Dragi učenici, škola, kao partnerska institucija Oracle Akademije, nudi nekoliko besplatnih kurseva učenicima. Oracle je američka multinacionalna kompanija koja je primarno specijalizovana za softver i tehnologije baze podataka, cloud sisteme i entreprajz softver proizvode. Posle Microsofta, najveća je kompanija po kreiranju softvera. Oracle Academy je sajt koji pruža obuke, softver i pomoć studentima širom sveta … Continue reading Oracle kursevi u ponudi

“Repostovonje” tuđih članaka na blogu

Objavljivanje tuđih članaka na sopstvenom blogu, bez da se navede izvor, spada u lošu naviku/poslovnu politiku/manire. Ukoliko se original nađe, rizikujete da vas označe kao plagijatora i tu nepovratno gubite kredibilitet. Kako je kod korišćenja tuđih usluga, robe, sredstava, alata, vremena (neko radi za vas) normalno da platite tj. budete plaćeni za svoje usluge, vreme, … Continue reading “Repostovonje” tuđih članaka na blogu

Kurs: Razvoj algoritamskog razmšiljanja kao osnove programiranja ulog u budućnost

Pedagoško društvo informatičara Srbije organizuje obuku iz programiranja pod nazivom “Razvoj algoritamskog razmišljanja kao osnove programiranja – ulog u budućnost” Obuka obuhvata početne korake u učenju programiranja. Sadržaji obuhvaćeni kursom uglavnom odgovaraju sadržajima koji se izučavaju u početnim godinama učenja programiranja, bilo kroz informatiku u osnovnoj ili kroz  odgovarajuće predmete u srednjim školama. Obuka će … Continue reading Kurs: Razvoj algoritamskog razmšiljanja kao osnove programiranja ulog u budućnost

Zadaci za vežbu

Linijska struktura Izračunati površinu pravougaonika ako su poznate stranice. Izračunati površinu i zapreminu kvadra ako su poznate stranice. V=a*b*c, P=2(a*b+a*c+b*c) Na osnovu unetog broja dinara izračunati broj evra ako je 1 evro = 124,52 din. Na osnovu unetog broja evra i kursa izračunati broj dinara. Izračunati hipotenuzu pravouglog trougla ako su poznate katete. Izračunati površinu … Continue reading Zadaci za vežbu

Algoritmi i programiranje

Algoritam Algoritam je opis za rešavanje nekog problema. Reč dolazi iz prezimena persijskog matematičara Al Horezmija. Algoritam je bio izraz koji opisuje način računanja decimalnim brojevima uvedenim oko 1600. godine u Evropi. Algoritmičarima su se ranije zvali oni matematičari koji ne operišu simbolima množina predstavljenim na abakusu, nego jednim (indijskim ili arapskim) sistemom znakova za … Continue reading Algoritmi i programiranje

CSS i Java Script

CSS (Cascade Style Sheets) je jezik koji opisuje, definiše izgled web stranice. Ugrađuje se u HTML. Osnovno o CSSu možete videti i pročitati ovde, uz obilje primera. Java Script je skriptni programski jezik koji se prvenstveno koristi za definisanje funkcionalnosti web stranica na klijentskoj strani. Dinamičan, slabo tipiziran jezik, sa skromnom podrškom za objektno orijentirano … Continue reading CSS i Java Script