Oracle kursevi u ponudi

Dragi učenici, škola, kao partnerska institucija Oracle Akademije, nudi nekoliko besplatnih kurseva učenicima. Oracle je američka multinacionalna kompanija koja je primarno specijalizovana za softver i tehnologije baze podataka, cloud sisteme i entreprajz softver proizvode. Posle Microsofta, najveća je kompanija po kreiranju softvera. Oracle Academy je sajt koji pruža obuke, softver i pomoć studentima širom sveta … Continue reading Oracle kursevi u ponudi

Dostizanje osnovnog nivoa digitalnih kompetencija

Plan rada Први дан Блок 1: Основно руковањерачунаром Блок 2: Прилагођавање окружења својим потребама. Рад са фолдерима  Блок 3: Рад с документима.Текстуални документ Блок 4: Рад с документима. Креирање табеле у текстуалном документу  Други дан Блок 1: Претрага интернета и безбедност Блок 2: Претрага интернета, селекција и чувањеинформација Блок 3: Електронска пошта Блок 4: Креирање … Continue reading Dostizanje osnovnog nivoa digitalnih kompetencija

“Repostovonje” tuđih članaka na blogu

Objavljivanje tuđih članaka na sopstvenom blogu, bez da se navede izvor, spada u lošu naviku/poslovnu politiku/manire. Ukoliko se original nađe, rizikujete da vas označe kao plagijatora i tu nepovratno gubite kredibilitet. Kako je kod korišćenja tuđih usluga, robe, sredstava, alata, vremena (neko radi za vas) normalno da platite tj. budete plaćeni za svoje usluge, vreme, … Continue reading “Repostovonje” tuđih članaka na blogu

Kurs: Razvoj algoritamskog razmšiljanja kao osnove programiranja ulog u budućnost

Pedagoško društvo informatičara Srbije organizuje obuku iz programiranja pod nazivom “Razvoj algoritamskog razmišljanja kao osnove programiranja – ulog u budućnost” Obuka obuhvata početne korake u učenju programiranja. Sadržaji obuhvaćeni kursom uglavnom odgovaraju sadržajima koji se izučavaju u početnim godinama učenja programiranja, bilo kroz informatiku u osnovnoj ili kroz  odgovarajuće predmete u srednjim školama. Obuka će … Continue reading Kurs: Razvoj algoritamskog razmšiljanja kao osnove programiranja ulog u budućnost

Zadaci za vežbu

Linijska struktura Izračunati površinu pravougaonika ako su poznate stranice. Izračunati površinu i zapreminu kvadra ako su poznate stranice. V=a*b*c, P=2(a*b+a*c+b*c) Na osnovu unetog broja dinara izračunati broj evra ako je 1 evro = 124,52 din. Na osnovu unetog broja evra i kursa izračunati broj dinara. Izračunati hipotenuzu pravouglog trougla ako su poznate katete. Izračunati površinu … Continue reading Zadaci za vežbu